El passat divendres 3 de maig es va reunir la Comissió del projecte Ux@school per organitzar les tasques de seguiment del projecte i poder iniciar el treball relacionat amb el Handbook que s’està elaborant, una guia sobre principis, ferramentes i exemples de UX per a aplicar el disseny UX a artefactes i entorns digitals en contextos educatius.. El projecte UX@school té com a objectiu reforçar el paper dels docents en el disseny d’entorns, activitats i materials digitals centrats en l’alumne, aprofitant el potencial del disseny UX per a millorar el compromís i l’eficàcia de l’ensenyament a distància a les escoles.

Al llarg de la reunió es va explicar el contingut del capitol 4 que està elaborant Akoe i es va mostra la recent creada pàgina web del projecte: https://www.uxatschool.eu/ca/the-project-catala/

També es va mostrar el facebook creat per al projecte, al que cal afegir seguidors: https://www.facebook.com/UXatSchool i donar likes per millorar la difusió de les accions previstes.

Continuem el treball del projecte i en breu mostrarem els primers resultats.