Les comissions de mestres d’Akoe Educació han realitzat les seues primeres reunions del curs per continuar amb el treball de formació entre iguals per a la millora de la pràctica a l’aula a través de la cooperació entre centres.
La Comissió Akoe Secundària es va reunir a Comenius Centre Educatiu per a planificar el camí que ens ha de portar a interpretar de forma cooperativa el llenguatge i significat de les competències específiques de cada àrea i dels seus criteris d’avaluació per tal de poder integrar de forma clara a les programacions i al treball diari amb el nostre alumnat.

En el cas de la Comissió Akoe Primària la reunió es va celebrar a Escuela2 per revisar els protocols i documents de traspàs d’informació en els canvis de tutoria, cicle i etapa. La forma de traslladar i orgnaitzar la informació que es considera clau sobre l’alumnat i el grup ha estat l’element sobre el que més s’ha aprofundit al llarg de la trobada. Aquest grup de treball s’ha marcat l’objectiu de compartir els canvis produits en tot el procés d’avaluació a partir de la norva normativa i contrastar quins han estat els més utils per als diferents centres per tal d’inspirar millores a la resta.

La comissió d’Infantil d’Akoe ens hem marcat el repte de fer visites als nostres centres per conèixer de primera mà les diferents interpretacions de la metodologia d’ambients que s’apliquen a cada centre. La primera visita d’aquest curs es va fer a l’Escola Comarcal i ens va permetre seguir aprofundint en la mirada als espais, la forma d’organitzar les rutines, de registrar les participacions, d’avaluar el desenvolupament dels infants i de compartir idees entre unes mestres i altres. Seguirem amb les visites pedagògiques al llarg d’aquest curs.

Les comissions de mestres d’Akoe mostren l’essència de la nostra organització, cooperar per millorar amb l’ajuda i dels companys de viatge.

Akoe Educació: Escoles que cooperem

ImagenImagenImagen