Akoe pedagògica

Akoe Pedagògica és la comissió principal d’Akoe Educació formada per les directores i directors pedagògics dels centres Akoe. Aquesta comissió defineix els projectes i les línies de treball a desenvolupar al llarg del curs.

Comissions d’Akoe Pedagògica:

Akoe escola de Mestres:
Comissió que organitza accions de formació al professorat per a docents dels centres Akoe i docents d’altres centres centrades en aquells aspectes que Akoe ha vingut treballant al llarg del curs.
L’objectiu de l’escola de mestres és definir un espai d’encontre per compartir, intercanviar i fer créixer iniciatives que milloren els projectes educatius. Volem ser un punt de trobada ample, independent, compromès, que puga acollir tanta gent amb la il·lusió de continuar aprenent.

Calustres Akoe:
Els claustre Akoe són un espai de formació interna amb l’objectiu de compartir inquietuds, preocupacions i problemes amb d’altres companyes i companys d’especialitats i nivells semblants encara que de centres diferents. Són claustres pedagògics formats per tots els equips docents dels nostres centres reflexionant de manera conjunta sobre els aspectes que cada curs hem considerat rellevants per poder aprendre conjuntament entre nosaltres. Més de 300 mestres treballant en equip per a un bé com: la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge als nostres centres.

Representants Akoe Pedagògica

Sonia Casquete (Escola Les Carolines)
Ivan Palomares (Escola La Masia)
Empar Martínez (Escola Gavina)
Paco Martí (Comenius Centre Educatiu)
Imma López Primo (La Nostra Escola Comarcal)
David Ferrer (Florida Secundària)
Vicent Gallart (Escola El Drac)
Ana Montagud (Escuela 2)
Filo Tortosa (Grupo Sorolla Educación)
Juan Olaya (Xúquer centre educatiu)
Clara Mollar (Grupo Sorolla Educación)