Aquests dies 2 i 3 de novembre hem tingut la reunió de seguiment del projecte Digifinedu a La Haya on hem estat revisant el desenvolupament del projecte i l’estat dels resultats finals: https://www.digifinedu.eu/ca/resultats/ 

El projecte ja ha presentat el handbook amb el material metodològic per a conèixer la situació i les estratègies d’implementació sobre alfabetització financera. També estan en obert a la web del projecte les unitats didàctiques que formen part del Material didàctic per a professors i pares elaborat per tots els socis del projecte amb l’objectiu de dotar de recursos als centres educatius i les families.

Aquests maaterials didàctics estan en procés de testeig als centres Akoe per tal de generar millores per al seu ús.

A més, estem en el procés final de traduir els Visuals Novels amb que s’han gamificat aquestes unitats didàctiques per a l’alumnat. S’ha creat una Novel·la Visual per a cada unitat didàctica amb l’objectiu que l’alumnat puga utilitzar-lo de forma autònoma per a propiciar experiències d’aprenentatge sobre aspectes concrets de l’Alfabetització Financera. Una de les experiències aportades per Akoe ha estat la creació d’una Cooperativa Escolar amb l’alumnat. Per a cada unitat didàctica creada hi ha un link a la novel·la visual on l’alumnat por posar en pràctica la seua experiència.

Esperem que els resultats d’aquest projecte siguen d’interès i utilitat per al nostre alumnat, professorat i families.