Comissions

Akoe s’organitza en diferents comissions de treball formades per docents dels nostres centres amb objectius de compartir i millorar les pròpies pràctiques educatives. Cada cooperativa decideix quins són els i les seues representants a les comissions. El treball es realitza mitjançant reunions periòdiques coordinades per la direcció pedagògica amb l’objectiu d’aprofundir en aquells aspectes que poden actualitzar i millorar els projectes educatius dels nostres centres.

Akoe Secundària

Comissió formada per professorat de secundària dels centres Akoe que des del treball en equip tracta de definir les bases pedagògiques dels projectes educatius dels nostres centres a l’etapa de secundària.

El treball al llarg del curs 20-21 s’ha centrat en definir les característiques essencials del treball per Àmbits a Secundària.

Akoe Primària

Comissió formada per mestres de primària dels centres Akoe que des del treball en equip tracta de definir les bases pedagògiques dels projectes educatius dels nostres centres a l’etapa de primària.

El treball al llarg del curs 20-21 s’ha centrat en definir les característiques essencials del treball amb grups multi-edat.

Ambients Infantil

Comissió formada per mestres de l’etapa de infantil dels centres Akoe que des del treball en equip tracta de definir les bases pedagògiques dels projectes educatius dels nostres centres a l’etapa d’Infantil.

El treball al llarg del curs 20-21 s’ha centrat en definir les característiques essencials del treball per Ambients.

Akoe Esportiva

Comissió formada per professorat d’Educació Física dels centres Akoe que organitza les Trobades anuals de Colpol entre l’alumnat dels centres Akoe.

Akoe Pedagògica

Akoe Pedagògica és la comissió principal d’Akoe Educació formada per les directores i directors pedagògics dels centres Akoe. Aquesta comissió defineix els projectes i les línies de treball a desenvolupar al llarg del curs.

Es realitzen reunions mensuals per tal de definir les accions a seguir i compartir les preocupacions educatives que ens ajuden a mantenir els nostres projectes vius i adaptats a la realitat que ens envolta.

Comissions d’Akoe Pedagògica

Akoe escola de Mestres
Claustres Akoe

més informació

Akoe Evidències

Projecte d’Akoe en col·laboració amb diferents Universitats (Florida Universitària, Universitat de València, Universitat Rovira i Virgili) que fomenta la recerca educativa per analitzar els processos d’innovació que es duen a terme als centres Akoe.

L’objectiu és contrastar des de la recerca educativa les decisions pedagògiques que ens ajuden a dissenyar els nostre projectes educatius. Aquest projecte pretén construir un pont entre la realitat d’aula i la investigació educativa per tal d’apropar aquets dos espais que comparteixen el propòsit de millorar l’educació. Aquest contrast es fa mitjançant contractes de recerca amb equips d’investigació per aportar una mirada investigadora externa al treball de les comissions d’Akoe.

Foment de la recerca per a l’elaboració de TFG, TFM: Akoe facilita l’elaboració de TFG als Graus de magisteri i TFM al Màster d’Educació Secundària que analitzen aspectes específics dels nostres projectes educatius i alhora serveixen de formació als i les estudiants.

més informació

Akoe Europeu

Akoe participa de diferents projectes europeus dintre del programa Erasmus + que ens ajuden a ampliar la nostra mirada per conèixer la realitat educativa del nostre entorn europeu i per aportar el nostre coneixement.

més informació