Què és Akoe?

“AKOE” és la paraula grega que dóna nom al sentit de “l’oïda”. Aquest nom vol representar la voluntat manifesta d’aquesta cooperativa de segon grau d’estar atenta als senyals de l’entorn cooperatiu i social, d’escoltar les necessitats dels centres que el formen, així com les del món educatiu en general.
Som un grup d’escoles cooperatives valencianes amb capacitat per consolidar i dinamitzar projectes formatius, educatius i cooperatius, mitjançant la utilització de recursos comuns basats en les competències de tots i cadascun del nostres membres.

Competències
essecials
d’Akoe

Intercanviar i compartir coneixements i experiències a l’àmbit pedagògic així com en altres àmbits organitzatius i de gestió, amb la capacitat de generar nou coneixement mitjançant la sinèrgia entre els socis que composen AKOE.

Fer de la diversitat un valor d’AKOE, gestionant adequadament la identitat individual de les cooperatives participants.
Capacitat per dissenyar i desenvolupar projectes educatius conjunts.

Competències essecials d’Akoe

Intercanviar i compartir coneixements i experiències a l’àmbit pedagògic així com en altres àmbits organitzatius i de gestió, amb la capacitat de generar nou coneixement mitjançant la sinèrgia entre els socis que composen AKOE.

Fer de la diversitat un valor d’AKOE, gestionant adequadament la identitat individual de les cooperatives participants.

Capacitat per dissenyar i desenvolupar projectes educatius conjunts.


Escola innovadora Escola innovadora

Som escoles inconformistes, actualitzadores, que es formen contínuament i de manera transversal. Per saber innovar cal saber triar i ser receptius (obertes) al que passa al nostre entorn . Idees de fa temps, intentem actualitzar-les al temps present

Escola sostenible Escola sostenible

Som escoles socials, ecològiques i econòmicament sostenibles (entorn natural, energètic, relacions personals, alimentació, etc.). La cooperativa és una figura en sí mateixa sostenible (transcendeix a les seues persones sòcies)

Escola transformadora Escola transformadora

Oberta a la societat i coneixedora d’aquesta. Les nostres accions educatives han d’anar adreçades a incidir en la societat en què vivim i han de tenir impacte

Som escoles reflexives i autoreflexives per poder canviar nosaltres i canviar la societat per fer-la sostenible, inclusiva, valenciana, participativa, diversa, respectuosa amb tothom i defensora dels DDHH

Escola inclusiva Escola inclusiva

Inclusió és fer un canvi de mirada. Veure en l’altra, una persona igual i diferent a la vegada, una font d’enriquiment i de creixement, independentment de les característiques personals i socials. Pensar l’altra persona des de les virtuts i les fortaleses, des de la igualtat de drets i l’equitat a l’hora de determinar què necessita cadascú. Inclusió també és cooperar per tal d’avançar de la mà, tot respectant els diversos ritmes, destreses, habilitats i coneixements

Escola valenciana Escola valenciana

Valenciana i en valencià; l’escola defèn els drets de tothom i també els lingüístics. Les nostres escoles volem transformar en valencià; identitat, territori, llibertat dels pobles, riquesa cultural, sumem no minoritzem

Escola participativa Escola participativa

Tenim la porta oberta a les famílies i a les institucions del nostre entorn, i tenen una veu important. La participació de tots els equips és fonamental perquè tots i totes som protagonistes de la tasca educativa des dels diferents àmbits de convivència a l’escola

Si no participem, no aprenem

Escola model de relacions personals Escola model de relacions personals

Som escoles on tenim cura de les persones i de les relacions entre els que en formem part. Aquesta manera de viure’ns i de relacionar-nos, la traslladem als nostres xiquets i xiquetes

Escola cohesionada i comunicada Escola cohesionada i comunicada

Som escoles amb equips estables i amb un PEC compartit, discutit, revisat. Som escoles en xarxa que generem vincle per dur endavant la nostra tasca educativa tal i com la volem. Aquest model es transmeteix a la relació amb l’alumnat i entre els alumnes

Escola activa Escola activa

L’alumne/a és el centre de l’aprenentatge. A partir d’ací hem de fer servir estratègies i metodologies que el facen protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge

Escola innovadora Escola innovadora

Som escoles inconformistes, actualitzadores, que es formen contínuament i de manera transversal. Per saber innovar cal saber triar i ser receptius (obertes) al que passa al nostre entorn . Idees de fa temps, intentem actualitzar-les al temps present

Escola sostenible Escola sostenible

Som escoles socials, ecològiques i econòmicament sostenibles (entorn natural, energètic, relacions personals, alimentació, etc.). La cooperativa és una figura en sí mateixa sostenible (transcendeix a les seues persones sòcies)

Escola transformadora Escola transformadora

Oberta a la societat i coneixedora d’aquesta. Les nostres accions educatives han d’anar adreçades a incidir en la societat en què vivim i han de tenir impacte

Som escoles reflexives i autoreflexives per poder canviar nosaltres i canviar la societat per fer-la sostenible, inclusiva, valenciana, participativa, diversa, respectuosa amb tothom i defensora dels DDHH

Escola inclusiva Escola inclusiva

Inclusió és fer un canvi de mirada. Veure en l’altra, una persona igual i diferent a la vegada, una font d’enriquiment i de creixement, independentment de les característiques personals i socials. Pensar l’altra persona des de les virtuts i les fortaleses, des de la igualtat de drets i l’equitat a l’hora de determinar què necessita cadascú. Inclusió també és cooperar per tal d’avançar de la mà, tot respectant els diversos ritmes, destreses, habilitats i coneixements

Escola valenciana Escola valenciana

Valenciana i en valencià; l’escola defèn els drets de tothom i també els lingüístics. Les nostres escoles volem transformar en valencià; identitat, territori, llibertat dels pobles, riquesa cultural, sumem no minoritzem

Escola participativa Escola participativa

Tenim la porta oberta a les famílies i a les institucions del nostre entorn, i tenen una veu important. La participació de tots els equips és fonamental perquè tots i totes som protagonistes de la tasca educativa des dels diferents àmbits de convivència a l’escola

Si no participem, no aprenem

Escola model de relacions
personals
Escola model de relacions personals

Som escoles on tenim cura de les persones i de les relacions entre els que en formem part. Aquesta manera de viure’ns i de relacionar-nos, la traslladem als nostres xiquets i xiquetes

Escola cohesionada i comunicada Escola cohesionada i comunicada

Som escoles amb equips estables i amb un PEC compartit, discutit, revisat. Som escoles en xarxa que generem vincle per dur endavant la nostra tasca educativa tal i com la volem. Aquest model es transmeteix a la relació amb l’alumnat i entre els alumnes

Escola activa Escola activa

L’alumne/a és el centre de l’aprenentatge. A partir d’ací hem de fer servir estratègies i metodologies que el facen protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge

Executiva i consell rector

Executiva
Direcció: Enric Ortega Torres
Presidenta: Raquel Navarro (Escola Les Carolines)
Vicepresident: Jesus Guanter (Escola La Masia)
Secretaria: Sandra Cuevas (Escola Gavina)

Consell Rector
Presidenta: Raquel Navarro (Escola Les Carolines)
Vicepresident: Jesus Guanter (Escola La Masia)
Secretaria: Sandra Cuevas (Escola Gavina)

Vocals
Imma López (La Nostra Escola Comarcal)
Consuelo Vicente (Escola El Drac)
Luiso Cervellera (Escuela 2)
Paula Benlliure (Comenius Centre Educatiu)
Eva Gil (Florida Grup Educatiu)
Executiva
Direcció: Enric Ortega Torres
Presidenta: Raquel Navarro (Escola Les Carolines)
Vicepresident: Jesus Guanter (Escola La Masia)
Secretaria: Sandra Cuevas (Escola Gavina)
Consell Rector
Presidenta: Raquel Navarro (Escola Les Carolines)
Vicepresident: Jesus Guanter (Escola La Masia)
Secretaria: Sandra Cuevas (Escola Gavina)

Vocals
Imma López (La Nostra Escola Comarcal)
Consuelo Vicente (Escola El Drac)
Luiso Cervellera (Escuela 2)
Paula Benlliure (Comenius Centre Educatiu)
Eva Gil (Florida Grup Educatiu)