Evidències

Akoe Evidències és un projecte d’Akoe que pretén connectar la innovació educativa amb la recerca educativa amb l’objectiu de posar en valor i dotar d’un contrast científic el treball d’innovació pedagògica característic dels centres cooperatius Akoe.

Akoe Evidències és un pont que ajuda a transitar el camí entre la recerca i la innovació per tal d’oferir arguments científics per a innovar i al mateix temps dotar de realitat d’aula a les investigacions en educació. Aquesta connexió es duu a la pràctica a través del suport a projectes d’investigació educativa que analitzen les metodologies aplicades als nostres centres educatius en les seues diferents etapes des d’una perspectiva rigorosa basada en la recerca educativa.

Condicions

Condicions per als reconeixements per a la recerca d’Akoe dels cursos 20-21 i 21-22

Publicacions

El llibre “ Akoe Educació: escoles que cooperen” recull part del treball fet en els darrers anys en el camí de la innovació educativa. per les cooperatives que formen AKOE Educació Coop. V
Després d’explicar què és aquesta entitat i de subratllar la importància del paper que les cooperatives d’ensenyament han tingut i continuen tenint en la renovació pedagògica del nostre país, es presenten diverses experiències realitzades en les seues aules.
Tres són els eixos que les caracteritzen, d’una banda, s’han dut a terme a partir de la pròpia filosofia de treball d’aquest tipus d’escola: el treball cooperatiu dels docents, liderats pels equips de direcció dels centres i compartit en comissions que agrupen professionals de cada centre.

Treballs

Treballs realitzats pels alumnes el curs 20-21

Repositori d’imatges i vídeos

Imatges de les defenses i dels lliuraments